Sprogspionen

Sprogspionen

De små bogstavers revolution

Sproget i de nye medierPosted by Marianne Rathje Sun, June 03, 2012 12:31:02

De små bogstavers revolution startede jo egentlig i 1948 hvor det blev vedtaget at de danske navneord skulle skrives med små bogstaver. Inden da skulle navneordene skrives med stort begyndelsesbogstav, som på tysk, men det blev altså afskaffet.

Revolutionen har fået ny næring de senere år med brugen af de nye medier. Det er besværligt at skrive store bogstaver i sms'er (hvis man altså har en almindelig mobil), så hvorfor ikke lade være? Modtageren forstår jo alligevel hvad man mener selvom der ikke er stort bogstav efter punktum og fx navne ikke er med stort.

For nogle år siden begyndte jeg på at skrive mine e-mails med lutter små bogstaver. Det kom sig af at jeg fik ondt i håndleddene når jeg skrev, og for at spare på antallet af taster jeg skulle trykke på, skrev jeg altså mailene uden store bogstaver. Ingen af modtagerne har brokket sig over at mine mails var svære at forstå; der har kun været enkelte der undrede sig over princippet. Nu er det efterhånden blevet en vane at skrive med små bogstaver i mails. Men jeg skriver dog kun uden store bogstaver når det er folk jeg kender i forvejen (Tænk, hvis folk der ikke kender mig, troede jeg ikke kendte retskrivningsreglerne!) Men ville jeg have turdet skrive med lutter små bogstaver hvis ikke de nye medier havde banet vejen for denne skriveform?

I sidste uge stod jeg for et netværksmøde med forskere fra de nordiske lande. Emnet var "Nordisk sprog og sprogforståelse i de nye kommunikationsmedier", og vi vil meget gerne tage initiativ til en undersøgelse af hvorvidt sprogbrugen i de nye medier smitter af på skrivningen i de "gamle" medier. Undervejs havde hele 2 (midaldrende, tør jeg kalde dem det?!) mandlige forskere skrevet med lutter små bogstaver på deres powerpoint-slides. Selvom powerpoint vel ikke kan kaldes et "gammelt" medie, så er der vel alligevel tale om en kommunikationsform som er en hel del mere formel end private sms'er og mails. Så min påstand er at disse powerpoint-slides ikke ville være forfattet med udelukkende små bogstaver, hvis de nye medier ikke havde banet vejen. Det er de små bogstavers revolution. Hvornår ser vi mon revolutionens aftryk på retskrivningsreglerne? Har vi overhovedet brug for de store bogstaver?

  • Comments(2)//sprogspionen.mariannerathje.dk/#post16